Đĩa CD trắng hiệu Philips chuyên dùng cho đầu oto xe hơi và dàn máy Japan

12.000 

Đĩa CD trắng hiệu Philips chuyên dùng cho đầu oto xe hơi và dàn máy Japan
Tên sản phẩm: Philips CD-R 52X
Dung lượng 700 MB
Thời gian 80 min
Tốc độ ghi tối đã 52x
Hàng chính hãng Philips

Danh mục: