Monthly Archives: Tháng Tư 2024

BẢNG TRA REMOTE

SỐ THỨ TỰ MODEL REMOTE MODEL MÁY ĐIỀU KHIỂN HÌNH REMOTE 1 ONKYORC- 378S ONKYOFR-V3FR-V5FR-V7FR-V77INTEC 205 2 ONKYORC-527S  ONKYO  FR-SX7A  FR-SX9A  FR-S7GX  FR-S9GX  FR-7GX  FR-9GX  FR-X7A  FR-X9A  FR-155GX 3 ONKYORC-465S ONKYOFR-X7FR-X9FR-SX7FR-SX9V3 (Ko TONE)V5 (Ko TONE)V7 (Ko TONE)V77 (Ko TONE) 4 ONKYORC-634S      ONKYO      FR – T1      X – T1 5 […]

Liên hệ