TTMODELMODEL MÁY ĐIỀU KHIỂNHÌNH REMOTE
1DENONRC-253Chi tiếtDCD 7.5SDCD S10DCD QS10DCD 520AEDCD 685DCD 690DCD 715DCD 790DCD 810DCD 815DCD 850DCD 1015DCD 1400DCD 1530DCD 1600DCD 1610DCD 1630DCD 1650DCD 2650DCD 2800DCD 3300 
2DENONRC-267Chi tiếtDENONDMD-210SADMD-800DMD-F100
3DENONRC-806Chi tiếtDENONUCD-F07UPA-F07UDR-F07 
4DENONRC-876Chi tiếtDENOND-M06USR-M06
5KENWOODF0322Chi tiếtKENWOODSZ-3MDRXD-SZ3MD
6KENWOODRC-1001Chi tiếtKENWOODKAF-7002KAF-5002KAF-1001A-1001KA-1001G
7KENWOODRC-M0503Chi tiếtKENWOODHM331HM381MDRCF0503RXDM31RXDM35RXDM35MD
8KENWOODRC-R0713Chi tiếtKENWOODR-SG7DP-SG7X-SG7
9ONKYORC-433SChi tiếtONKYOFR-V77
10ONKYORC-491SChi tiếtONKYOX-N3XFR-N3XFR-155AX
11ONKYORC-699DVChi tiếtONKYODV-SP405
12ONKYORC-757SChi tiếtONKYOX-S1CR-S1D-S1
13ONKYORC-823SChi tiếtONKYOX-U1CR-U1X-U3LTCR-245CR-255CS-255CS-345
14PANASONICEUR7721KZOChi tiếtPANASONICSC-SX800SA-SX800SC-SX400SA-SX400
15SONYRM-990Chi tiếtCDP 497CDP 950CDP 970CDP 597CDP 222CDP 227CDP 228CDP 552CDP 553CDP 302CDP 502CDP X55CDP X7CDP X5CDP X3CDP 555
16SONYRM-E195Chi tiếtCDP 227ESDCDP 228ESDCDP 590CDP 591CDP 790CDP X33CDP 950CDP 497CDP 222CDP 350CDP 790CDP 333CDP 750CDP 990CDP 991 
17SONYRM-SM100WChi tiếtSONYCMT-J100CMT-M333NTCMT-M373NT
18SONYRM-MCV30TChi tiếtSONYNHƯ HÌNH
19SONYRMT-V410AChi tiếtSONYSL-NX31SLV-NX35
20VICTOR RM-SRDX3MDSChi tiếtVICTORRD-X3MD
21VICTOR RMSUXW5-SChi tiếtVICTORUX-WA6UX-W5