AM LOOP ANTENNA

120.000 

DÙNG ĐỂ NGHE AM CÁC DÀN MÁY NỘI ĐỊA NHẬT. BẮT SÓNG TỐT CÁC ĐÀI VIỆT NAM
SẢN PHẨM HÌNH CHỤP THỰC TẾ

Danh mục:
Liên hệ