MẮT KSS-213B BLUE

MẮT KSS-213B BLUE

220,000₫

Mô tả

HÀNG MỚI SHOP NHẬT.

VIDEO THỰC TẾ:

BAO NHẬN ĐĨA.ĐỌC OK. BẢO HÀNH 1 THÁNG.

CHÚ Ý : PHẢI XÃ CHÌ MỚI SÀI ĐƯỢC.

MODEL CD CHẠY MẮT KSS-213B:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
AUDIO ALCHEMY ACD-IICXD2565AM – CXD2515QKSS-213B
AUDIO SYNTHESIS TRANSCENDIt's a Transport – CXD2545QKSS-213B
Audio Synthesis Transcend DecadeIt's a Transport – CXD2545QFixed Pick-Up KSS-213B
CAIRN EZO FOG 2 SOFTCS4392 – AD1896KSS-213B
DENON DCD-6352 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-213B
DENON DCD-7352 x PCM61P-L – SM5845AFKSS-213B
DENON DCM-280PCM1748KSS-213B
EINSTEIN 'The Last Record Player'WM8716KSS-213B
GRYPHON TABU CDP14 x AK4324VF – PMD100Fixed Pick-Up KSS-213B
KENWOOD DP-70908 x PCM1702 – SM5843AS1 + KAN04KSS-213B / KSS-213C
KENWOOD DPF-70028 x PCM1702 – SM5843AS1 + KAN04KSS-213B
MUSICAL FIDELITY A3.2 CDPCM1738E – CS8420-CSKSS-213B
MYRYAD CAMEOCS4391KSS-213B
MYRYAD MC100CXD2565M / CS4390-KPKSS-240A / KSS-213B
MYRYAD MCD200CS4390-KPKSS-213B
MYRYAD Z110CS4391AKSS-213B
PERREAUX ECD2 (ver. 2)2 x PCM63P – PMD100KSS-213B
PRIMARE D30.2 Mk II4 x PCM1704-K – DF1704EKSS-213B
REGA PLANET 2000WM8716KSS-213B
ROTEL RCD-9712 x PCM63P – PMD100KSS-213B
ROTEL RCD-9912 x PCM63P – PMD100KSS-213B
SANSUI CD-a5072 x PCM1702 – PMD100KSS-213B
SANSUI CD-a6072 x PCM1704 – PMD100KSS-213B
SHERWOOD CD-5090RCXD2587QKSS-213B
SONNETEER BYRONAK4319AVM – CS8412-CPPhilips CDM12.1 / Sony KSS-213B
SONY CDP-213CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-261CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-313CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-361CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-461CXD2565M-1KSS-213B
SONY CDP-561CXD8505QKSS-213B
SONY CDP-761CXD8505AQKSS-213B
SONY CDP-CA70ESCXD8505BQ + CXA8055MKSS-213B
SONY CDP-CA80ESCXD8505BQ + CXA8055MKSS-213B
SONY CDP-CE315CXD8567AMKSS-213B
SONY CDP-CE515CXD8567AM – CXD2545QKSS-213BA
SONY CDP-D5002 x PCM1702-J – SM5843AP1KSS-213B
SONY CDP-L3CXD8505BQKSS-213B
SONY CDP-M7PCM1710U – CXD2507AQKSS-213B
SONY CDP-M205CXD2529QKSS-213B
SONY CDP-X3000CXD2562Q + 2 x CXA8042ASFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XA1ESCXD8505Q – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-XA2ESCXD2562Q + 2 x CXA8042SKSS-213B
SONY CDP-XA20ESCXD8505BQ + 2 x CXA8042ASFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XA30ESCXD2562Q + 2 x CXA8042ASFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XB630CXD8567AM – CXD2585QSony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XB720ECXD8735N – CXD2585QSony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XB740ECXD9556Q – CXD2585QSony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XB820CXD8735N – CXD2585QFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XB920CXD8735N + CXA8055M – CXD2585QFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XB930CXD8735N + CXA8055M – CXD2585QFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XE200CXD8567AM – CXD2545QKSS-213B
SONY CDP-XE220CXD2529Q – CXA1992ARKSS-213B
SONY CDP-XE300CXD8567AM – CXD2545QKSS-213B
SONY CDP-XE310CXD8567KSS-213B
SONY CDP-XE320CXD2529Q – CXA1992ARKSS-213B
SONY CDP-XE330CXD2529QKSS-213B
SONY CDP-XE500CXD8567AM – CXD2545QSony CDM14 – KSS-213B
SONY CDP-XE510CXD8567AM – CXD2545QSony CDM14 – KSS-213B
SONY CDP-XE520CXD8567AM – CXD2585QSony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE530CXD8567AM – CXD2585QSony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE700CXD8567AM – CXD2545QFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XE800CXD8505BQFixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XE900CXD8505BQ + CXA8055MFixed Pick-Up KSS-213B
Talk Electronics SaXon CD 700PCM1716EKSS-213B
Talk Electronics Thunder 2CS4390-KPSony CDM14 (KSS-213BA)
Talk Electronics Thunder 3CS4390-KPSony CDM14 (KSS-213BA)

Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

Hết hàng
MẮT DVD HOP-1000
MẮT DVD HOP-1000

300,000₫

MẮT DVD HOP-1000

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

100,000₫

MẮT JVC OPT-5 OLD

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác