MẮT LASER TAOHS-KP1

300.000 

Thay thế đầu CD Yamaha YAMAHA CD-950
YAMAHA CD-1050
YAMAHA CD-3050
YAMAHA CD-4050
YAMAHA CDX-410
YAMAHA CDX-420
YAMAHA CDX-510 / 510U
YAMAHA CDX-520
YAMAHA CDX-600
YAMAHA CDX-620
YAMAHA CDX-720
YAMAHA CDX-800
YAMAHA CDX-810
YAMAHA CDX-820
YAMAHA CDX-910
YAMAHA CDX-920
YAMAHA CDX-1000
YAMAHA CDX-1020

Danh mục:
Liên hệ