BẢNG TRA REMOTE CHÍNH (2)

TTMODELMODEL MÁY ĐIỀU KHIỂNHÌNH REMOTE
1

DENON

RC-253

Chi tiết

DCD 7.5S

DCD S10

DCD QS10

DCD 520AE

DCD 685

DCD 690

DCD 715

DCD 790

DCD 810

DCD 815

DCD 850

DCD 1015

DCD 1400

DCD 1530

DCD 1600

DCD 1610

DCD 1630

DCD 1650

DCD 2650

DCD 2800

DCD 3300


2

DENON

RC-267

Chi tiết

DENON

DMD-210SA

DMD-800

DMD-F100

3

DENON

RC-806

Chi tiết

DENON

UCD-F07

UPA-F07

UDR-F07

4

DENON

RC-876

Chi tiết

DENON

D-M06

USR-M06

5

KENWOOD

F0322

Chi tiết

KENWOOD

SZ-3MD

RXD-SZ3MD

6

KENWOOD

RC-1001

Chi tiết

KENWOOD

KAF-7002

KAF-5002

KAF-1001

A-1001

KA-1001G

7

KENWOOD

RC-M0503

Chi tiết

KENWOOD

HM331

HM381MD

RCF0503

RXDM31

RXDM35

RXDM35MD

8

KENWOOD

RC-R0713

Chi tiết

KENWOOD

R-SG7

DP-SG7

X-SG7

9

ONKYO

RC-433S

Chi tiết

ONKYO

FR-V77

10

ONKYO

RC-491S

Chi tiết

ONKYO

X-N3X

FR-N3X

FR-155AX

11

ONKYO

RC-699DV

Chi tiết

ONKYO

DV-SP405

12

ONKYO

RC-757S

Chi tiết

ONKYO

X-S1

CR-S1

D-S1

13

ONKYO

RC-823S

Chi tiết

ONKYO

X-U1

CR-U1

X-U3LT

CR-245

CR-255

CS-255

CS-345

14

PANASONIC

EUR7721KZO

Chi tiết

PANASONIC

SC-SX800

SA-SX800

SC-SX400

SA-SX400

15

SONY

RM-990

Chi tiết

CDP 497

CDP 950

CDP 970

CDP 597

CDP 222

CDP 227

CDP 228

CDP 552

CDP 553

CDP 302

CDP 502

CDP X55

CDP X7

CDP X5

CDP X3

CDP 555

16

SONY

RM-E195

Chi tiết

CDP 227ESD

CDP 228ESD

CDP 590

CDP 591

CDP 790

CDP X33

CDP 950

CDP 497

CDP 222

CDP 350

CDP 790

CDP 333

CDP 750

CDP 990

CDP 991


17

SONY

RM-SM100W

Chi tiết

SONY

CMT-J100

CMT-M333NT

CMT-M373NT

18

SONY

RM-MCV30T

Chi tiết

SONY

NHƯ HÌNH

19

SONY

RMT-V410A

Chi tiết

SONY

SL-NX31

SLV-NX35

20

VICTOR RM-

SRDX3MDS

Chi tiết

VICTOR

RD-X3MD

21

VICTOR RM

SUXW5-S

Chi tiết

VICTOR

UX-WA6

UX-W5


               XEM TẾP BẢNG 1