MẮT KSS-240A BLUE

MẮT KSS-240A BLUE

280,000₫

Mô tả

VIDEO THỰC TẾ:


 

HÀNG MỚI SHOP NHẬT. 

BAO NHẬN ĐĨA . ĐỌC OK.

BẢO HÀNH 1 THÁNG.

MODEL CD CHẠY MẮT KSS-240A:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
ACCUPHASE DP-556 x PCM1702U – SM5843AP – CS8412-CPSony KSS-240A
ACCUPHASE DP-55V2 x AD1853 – CS8412-CPSony KSS-240A
ACCUPHASE DP-572 x PCM1796 – AK4114VQSony KSS-240A
ACCUPHASE DP-674 x AD1955 – AK4114VQSony KSS-240A
ADCOM GCD-600TDA1541A – CXD1244KSS-240A
ADCOM GCD-7002 x PCM1702 – DF1700PKSS-240A
ARCAM ALPHA ONEPCM1710UKSS-240A
ARCAM ALPHA 7PCM1710UKSS-240A
ARCAM ALPHA 7SEPCM1716KSS-240A
ARCAM ALPHA 8SM5864AP – SM5843APTKSS-240A
ARCAM ALPHA 8SESM5864AP – PMD100KSS-240A
ARCAM ALPHA 9dCS RingDAC + PMD100KSS-240A
ARCAM DIVA CD72PCM1716EKSS-240A
ARCAM DIVA CD92dCS RingDAC + PMD100KSS-240A
ARCAM FMJ CD23dCS RingDAC + PMD100KSS-240A
AUDIO ALCHEMY DDS IIIIt's a Transport – CXD2515QKSS-240A
CARVER SD/A-390tMN6474KSS-240A
COPLAND CDA 2662 x PCM63P – PMD100KSS-240A
COPLAND CDA 2772 x PCM63P – PMD100VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 2884 x PCM63P-K – PMD100VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 2894 x PCM63P – PMD100KSS-240A
DENON DCD-6.5L2 x PCM61P-LKSS-240A
DENON DCD-7.52 x PCM56P-L – SM5840CPKSS-240A
DENON DCD-7.5E2 x PCM61P-L – SM5841CPKSS-240A
DENON DCD-7.5L2 x PCM61PKSS-240A
DENON DCD-9.52 x PCM61P – SM5845AFKSS-240A
DENON DCD-315PCM1712UKSS-240A
DENON DCD-325PCM1712UKSS-240A
DENON DCD-4802 x PCM61P-L – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-5702 x PCM61P-L – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-5801 x PCM67P – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-5902 x PCM61P-L – SM5840BPKSS-240A
DENON DCD-5952 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-6152 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-6252 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-6701 x PCM67P-K – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-6801 x PCM67P-K – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-6902 x PCM61P-L – SM5840BPKSS-240A
DENON DCD-6952 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-7152 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-7252 x PCM61P-LKSS-240A
DENON DCD-7702 x PCM61P-L – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-7902 x PCM61P-L – SM5841APKSS-240A
DENON DCD-8152 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-8252 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DCD-8902 x PCM61P – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-8952 x PCM61P – SM5841APKSS-240A
DENON DCD-9702 x PCM61P – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-9802 x PCM61P – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-10152 x PCM61P – SM5845AFKSS-240A
DENON DCD-12902 x AD1861N-D / PCM61P – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-1515AL2 x PCM61P – SM5845AFKSS-240A
DENON DCD-1515ALG2 x PCM61P – SM5845AFKSS-240A
DENON DCD-15502 x AD1861N – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-1550G2 x AD1861N-J – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-20602 x AD1861N-D – SM5840APKSS-240A
DENON DCD-27004 x PCM1702-J – SM5845AFKSS-240A
DENON DCD-30004 x PCM1702-J – SM5845AF – YM3623BKSS-240A
DENON DCD-S104 x PCM1702-J – SM5845AF – YM3623BKSS-240A
DENON DCM-3202 x PCM61P-LKSS-240A
DENON DN-600F2 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
DENON DN-650FPCM1700P-L – SM5841BSKSS-240A
DENON DN-951FA2 x PCM61P-L – CXD2554M / SM5841BSKSS-240A
DENON DN-961FA2 x PCM61P – SM5841BSKSS-240A
DENON RCD-100PCM1710UKSS-240A
DENON UCD-F12 x PCM61KSS-240A
DENON UCD-F102 x PCM61P-L – SM5841BSKSS-240A
HARMAN KARDON HD730SAA7350GP – YM3433KSS-240A
KENWOOD DP-97SM5871AS / MP5871AS – CXD2500BQKSS-240A
KENWOOD DP-1001TDA1547 – SAA7350GP – SM5840CPKSS-240A
KENWOOD DP-1050SM5871ASKSS-240A
KENWOOD DP-2050SM5871ASKSS-240A
KENWOOD DP-3060SM5872BSKSS-240A
KENWOOD DP-3080SM5864 – SM5841KSS-240A (T25-0010-05)
KENWOOD DP-5060SM5864AP – SM5841APKSS-240A
KENWOOD DP-7060TDA1547 (DAC7) – SM5843APKSS-240A
KRELL KAV-300cd2 x PCM1702-K – PMD100VRDS CMK-4 – KSS-240A
LUXMAN D-72 x PCM1702-K – PMD100KSS-240A
LUXMAN D-108 x PCM1702U – PMD100KSS-240A
LUXMAN D-3222 x PCM61P-L – SM5841BPKSS-240A
LUXMAN D-600S2 x PCM1702 – PMD100KSS-240A
LUXMAN D-700S2 x PCM1702-K – PMD100KSS-240A
MUSICAL FIDELITY A3 CDPCM1716KSS-240A
MUSICAL FIDELITY E624PCM1716KSS-240A
MUSICAL FIDELITY X-RAYPCM1716KSS-240A
MYRYAD MC100CXD2565M / CS4390-KPKSS-240A / KSS-213B
MYRYAD MCD500CS4390-KPKSS-240A
MYRYAD T-10CS4327KSS-240A
MYRYAD T-20CS4327KSS-240A
ONKYO C-7021 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO C-710M1 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO C-711 (M)1 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO C-7211 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO C-722M1 x SM5872CN / SM5872CSKSS-240A / KSS-213C
ONKYO DX-70511 x SM5861AP – SM5843APKSS-240A
ONKYO DX-71101 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO DX-72101 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO DX-73101 x SM5872CNKSS-240A
ONKYO DX-75101 x SM5861AP – SM5843APKSS-240A
ONKYO DX-C730SM5872CN – SM5844AFKSS-240A
REGA PLANETPCM1710UKSS-240A
Resolution Audio CESIUMIt's a TransportVRDS CMK-4 – KSS-240A
SANSUI CD-a317R2 x MN6474MKSS-240A
SONY CDP-190TDA1543A-R1KSS-240A
SONY CDP-195CXD2552AQ – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-209ESCXD2552Q – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-211CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-212CXD2565AM – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-213CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-215CXD2565AM – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-261CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-291TDA1543A – CXD2554MKSS-240A
SONY CDP-292TDA1543A – CXD2554MKSS-240A
SONY CDP-295CXD2552AQ – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-297CXD2561BM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-311CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-312CXD2565AM – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-313CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-315CXD2565AM – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-361CXD2565AM – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-390 (New ver.)TDA1543A – CXD2551MKSS-240A
SONY CDP-391TDA1543A – CXD2554MKSS-240A
SONY CDP-392TDA1543A – CXD2554MKSS-240A
SONY CDP-395CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-397CXD2561BM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-407CXD2552AQ – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-411CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-415CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-490 (Old ver.)2 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-491CXD2552AQ – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-497CXD2561AM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-511CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-515CXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-590 (Old ver.)2 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-591CXD2552AQ – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-597CXD2561AM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-690 (Old ver.)2 x AD1860N – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-711CXD2565MKSS-240A
SONY CDP-715CXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-771CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-790 (Old ver.)2 x AD1860N-T – CXD2551P + CXD8097SKSS-240A
SONY CDP-790 (New ver.)1 x CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-791CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-797CXD2561AM-1 – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-897CXD2561AM-1 – CXD2560M – CXD2701QKSS-240A
SONY CDP-911CXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-915CXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-990 (Old ver.)4 x AD1860N-K – CXD1244 + CXD8097SKSS-240A
SONY CDP-990 (New ver.)1 x CXD2552Q-3 – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-991CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-997CXD2561AM-1 – CXD2560M – CXD2701QKSS-240A
SONY CDP-27002 x AD1860N-T – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-C75ESCXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-C77ESCXD2561M-1 – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C79ESCXD2562Q – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C85ESCXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-C87ESCXD2561M-1 – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C89ESCXD2562Q – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C90ESCXD2561M-1 – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C5052 x PCM56P – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-C701ESCXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-C7052 x AD1860N-K – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-C715CXD2561M – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-C801ESCXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-C910CXD2561M – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-K12 x PCM56P – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M11CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M12CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M18TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M19TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M21CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M31CXD2552KSS-240A
SONY CDP-M33CXD2561M – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-M39TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M41CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M42CXD2552Q – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-M43CXD2561AM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-M44CXD2561AM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-M46CXD2565M – CXD2515QKSS-240A
SONY CDP-M482 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M492 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M51CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-M54CXD2561AM – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-M592 x PCM56P – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-M692 x PCM56P – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M71CXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-M72It's a Transport – CXD2500AQKSS-240A
SONY CDP-M78It's a TransportKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M792 x AD1860N – CXD2551P + CXD8097SKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M992 x AD1860N-O – CXD2551P + CXD8097SKSS-240A
SONY CDP-S39TDA1543A – CXD2551PKSS-240A
SONY CDP-S41TDA1544 – CXD2554PKSS-240A
SONY CDP-V810It's a TransportKSS-240A
SONY CDP-V950It's a Transport – CXD2500QKSS-240A
SONY CDP-X111ESCXD2552Q – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-X202ESCXD2562Q – CXD2567MKSS-240A
SONY CDP-X222ES2 x CXD2552Q-3 – CXD1244KSS-240A
SONY CDP-X229ESCXD2562Q – CXD2560MKSS-240A
SONY CDP-XA1ESCXD8505Q – CXD2515QKSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-XA3ESCXD2562Q + 2 x CXA8042SKSS-240A
SONY VCP-K10PCM1710U + LC83025KSS-240A
TEAC VRDS-72 x SAA7350GP – SM5840APVRDS CMK-4 – KSS-240A
TEAC VRDS-T1It's a Transport – CXD2500AQVRDS CMK-4 – KSS-240A
VAN MEDEVOORT CD2222 x SAA7350GP – SM5840APVRDS CMK-4 – KSS-240A
VAN MEDEVOORT CT333It's a TransportVRDS CMK-4 – KSS-240A
WADIA 214 x PCM1702-K + DSPVRDS CMK-4 – KSS-240A
WADIA 8502 x PCM1702-K + Motorola DSPVRDS CMK-4-a – KSS-240A

Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

Hết hàng
MẮT DVD HOP-1000
MẮT DVD HOP-1000

300,000₫

MẮT DVD HOP-1000

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác

220,000₫

MẮT KSS-213B BLUE

by Khác