MẮT KSS-213C BLUE

MẮT KSS-213C BLUE

180,000₫

Mô tả

TẬM HẾT HÀNG. HÀNG ĐANG VỀ.

VIDEO THỰC TÊ:

 

 

HÀNG MỚI SHOP NHẬT. 

BAO NHẬN ĐĨA.ĐỌC OK.

BẢO HÀNH 1 THÁNG.

CHÚ Ý : PHẢI XÃ CHÌ MỚI SÀI ĐƯỢC.

MODEL CD CHẠY MẮT KSS-213C:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
ABBINGDON AMR CD-77TDA1541ASony KSS-213C
ABBINGDON AMR CD-777Philips UDA1305ATSony KSS-213C
ACCUPHASE DP-4002 x PCM1796Sony KSS-213C
ACCUPHASE DP-4104 x PCM1796 – AK4118AEQ + TE8802L USBSony KSS-213CL
ACCUPHASE DP-4304 x AK4490EQ – AK4117VF + SA9227 USBSony KSS-213CL
ACCUPHASE DP-5004 x PCM1796Sony KSS-213CL
ACCUPHASE DP-5106 x PCM1796 – AK4118AEQSony KSS-213CL
AMC CD6b2 x PCM1716KSS-213C
AMC CD8bPCM1716KSS-213C
AMC CD60PCM1716KSS-213C
ARCAM DIVA CD62PCM1716KSS-213C
ARCAM DIVA CD72TPCM1716EKSS-213C
ARCAM DIVA CD73WM8740KSS-213CL
ARCAM DIVA CD822 x WM8740KSS-213C
ARCAM DIVA CD92TdCS RingDAC + PMD200KSS-213C
ARCAM DIVA CD934 x WM8740KSS-213CL
ARCAM DIVA CD1924 x WM8740KSS-213CL
ARCAM FMJ CD17WM8741KSS-213CL
ARCAM FMJ CD23TdCS RingDAC + PMD200KSS-213C
ARCAM FMJ CD334 x WM8740 – AD1896AKSS-213CL
ARCAM FMJ CD364 x WM8740 – AD1896AKSS-213CL
AUDIO NOTE AN-CD2.1xAD1865N – CS8414-CSKSS-213C
AUDIO NOTE AN-CD3.1xAD1865N – CS8414-CSKSS-213C
AUDIO NOTE CDT-ZEROIt's a Transport – CXD2500BQKSS-213C
AUDIO NOTE CDT-ONEIt's a Transport – CXD2500BQKSS-213C
BADA HD-19PCM1732KSS-213C / SF-P101N
BADA HD-26CS4392KSS-213CL
CAMBRIDGE AUDIO azur340cCS4338KSS-213C / SF-P101N
CAMBRIDGE AUDIO azur540c1 x WM8716Sony KSS-213C
CAMBRIDGE AUDIO azur640c1 x WM8740Sony KSS-213C
CAMBRIDGE AUDIO D500CS4327-KSKSS-213C
CAMBRIDGE AUDIO D500 SECS4391KSS-213C
CAYIN MT-CD40CS4398KSS-213C
CAYIN MT-CD100CS4398 – SRC4192KSS-213C
Conrad Audio CAC-550CXD2587QKSS-213C
COPLAND CDA 822AD1853 – AD1896KSS-213CL
CREEK CD43CS4390-KPSony KSS-213C
DENON DCD-435PCM1716EKSS-213C
DENON DCD-485PCM1735 – LC78625EKSS-213C
DENON DCD-500AEPCM1791KSS-213C
DENON DCD-6552 x PCM1702-L – SM5841BSKSS-213C
DENON DCD-6852 x PCM1702-L – SM5841BSKSS-213C
DENON DCD-755AR2 x PCM1702-L – SM5845AFKSS-213C
DENON DCD-755 II2 x PCM1702KSS-213C
DENON DCD-F100SM5871ANKSS-213C
DENON DCM-270PCM1716EKSS-213C
DENSEN BEAT B-4002 x SM5864AP – PMD100KSS-213C
DENSEN BEAT B-400 PLUSAK4393VFKSS-213C
EAR ACUTEWM8740KSS-213CL
EAR ACUTE IIWM8741KSS-213CL
EAR ACUTE IIIWM8741 – CS8416KSS-213CL
EXPOSURE 1010 CDPCM1716EKSS-213CL
EXPOSURE 2010 CDPCM1716EKSS-213C
EXPOSURE 2010S2 CDPCM1716EKSS-213CL
EXPOSURE 3010 CD2 x PCM1704 – DF1704EKSS-213C
EXPOSURE 3010S2 CD2 x PCM1704KSS-213CL
EXPOSURE CD PLAYER XXII2 x PCM1704 – DF1704EKSS-213C
EXPOSURE M.C.X. CD4 x PCM1704 – SM5847KSS-213CL
HARMAN KARDON HD750PCM1732UKSS-213C
HARMAN KARDON HD755PCM1732UKSS-213C
HARMAN KARDON FL8380PCM1732KSS-213C
HARMAN KARDON FL8385PCM1732KSS-213C
HEGEL CDP2A mk2CS4396-KSKSS-213CL
INKEL CD-772AD1852KSS-213C
INKEL CD-70802 x PCM1702-K – SM5843APKSS-213C
KENWOOD DP-7PROAK4324VF + Kenwood KAN03KSS-213C
KENWOOD DP-70908 x PCM1702 – SM5843AS1 + KAN04KSS-213B / KSS-213C
KENWOOD DPF-3010Kenwood KAN03 – CXD2587QKSS-213C
KENWOOD DPF-3030AD1855 – KAN06KSS-213C
KENWOOD DP-SE7AK4324VF + Kenwood KAN03KSS-213C
KENWOOD DP-SE9AK4324VF + Kenwood KAN03KSS-213C
KENWOOD DP-SG7AK4324VF + Kenwood KAN03KSS-213C
KRELL KPS 28c4 x PCM1704-K – PMD100VRDS CMK-4.2 – KSS-213C
LENCO CD-3722Toshiba TC9462FKSS-213C
LINE MAGNETIC LM-515CDESS ES9016S Sabre32 + XMOS USBKSS-213C
LUXMAN D-38uPCM1754 – SAA7824KSS-213CL
LUXMAN D-N100PCM1754KSS-213C
MARANTZ CC4300SM5882AS – CXD3017QKSS-213C
MARANTZ CD5001CS4392KSS-213C
MARANTZ CD5001-OSECS4392KSS-213C
MARANTZ CD5400CS4392KSS-213C
MARANTZ CD5400-OSECS4392KSS-213C
MARANTZ CD6002CS4398KSS-213C
MICROMEGA PREMIUM18CS4327KSS-213C
MICROMEGA PREMIUM20CS4329KSS-213C
MUSICAL FIDELITY M6CDDSD1792 – SRC4392 – PCM2706Philips VAM1202 / Sony KSS-213C
MYRYAD MCD600CS4396-KSKSS-213C
MYRYAD MXC6000CS4396-KSKSS-213C
NAD C515BEECS4392KSS-213C
NAD C521iPCM1710UKSS-213C
NAD C521BEEPCM1710UKSS-213C / KSS-213CL
NAD C525BEEPCM1710UKSS-213C / KSS-213CL
NAD C541iPCM1732UKSS-213C
NAD C542PCM1732UKSS-213C
ONKYO C-1VL1 x Wolfson WM8740Sony KSS-213C
ONKYO C-1VL-S2 x Wolfson WM8740Sony KSS-213CL
ONKYO C-701ACXD2589QKSS-213C
ONKYO C-705 (X)TC9268PKSS-213C
ONKYO C-707CH / CHXCS4327-KSKSS-213C
ONKYO C-709XTC9268PKSS-213C
ONKYO C-722M1 x SM5872CN / SM5872CSKSS-240A / KSS-213C
ONKYO C-724SM5874AMKSS-213C
ONKYO C-724XTC9268PKSS-213C
ONKYO C-724AXTC9268PKSS-213C
ONKYO C-733CS4396-KSKSS-213CL
ONKYO C-777WM8740KSS-213CL
ONKYO DX-71111 x SM5874AMKSS-213C
ONKYO DX-72111 x SM5874AMKSS-213C
ONKYO DX-72221 x TC9268BPKSS-213C
ONKYO DX-73331 x TC9268PKSS-213C
ONKYO DX-73551 x WM8716KSS-213C
ONKYO DX-75111 x SM5872CNKSS-213C
ONKYO DX-75551 x WM8740KSS-213C / KSS-213CL
PERREAUX CD1 PRISMAPCM1732UKSS-213C
PERREAUX ECD2 (ver. 1)PCM69AP – PMD100KSS-213C
PRIMARE D20 Mk IIAK4324VFKSS-213C
REGA JUPITERIt's a Transport – CS8402A-CPKSS-213C
REGA JUPITER 20002 x WM8740KSS-213C
ROKSAN KANDY KC-1 Mk IIPCM1716Sony KSS-213C
ROTEL RCC-955PCM69AP – PMD100KSS-213C
ROTEL RCD-02PCM1732UKSS-213C
ROTEL RCD-06PCM1716KSS-213CL
ROTEL RCD-951PCM69AP – PMD100KSS-213C
ROTEL RCD-961PCM1732UKSS-213C
ROTEL RCD-1070PCM1732UKSS-213C
ROTEL RCD-1072PCM1732KSS-213C / KSS-213CL
SHERWOOD CD-772AD1852KSS-213C
SHERWOOD CD-8802 x AD1862KSS-213C
SHERWOOD CD-9802 x PCM1702-K – SM5843APKSS-213C
SHERWOOD CD-7080R2 x PCM1702-K – SM5843APKSS-213C
SONY CDP-XE270CXD2587Q – CXA2581NKSS-213C
SONY CDP-XE370CXD2587Q – CXA2581NPXR-104X / KSS-213C
TASCAM CD-450AK4319 – CXD2545QKSS-213C
TEAC CD-P1260Samsung S5L9279 / S5L8310WKSS-213CL
TEAC CD-P6000AK4319KSS-213C
TEAC PD-H300CToshiba TC9462FSony KSS-213C / Sharp KCP1H
TEAC PD-H500CPCM69AP – SM5841APSony KSS-213C / Sharp KCP1H
TEAC VRDS-94 x PCM1702 – SM5840APVRDS CMK-4.2 – KSS-213C
THULE AUDIO Spirit CD1001 x PCM1716ECDM12.4 / KSS-213C
THULE AUDIO Spirit CD150B2 x PCM1716ECDM12.4 / KSS-213C
ULTECH UCD-1002 x PCM1702-J – PMD100KSS-213C
YAMAHA CDX-393MN66271RAKSS-213C
YAMAHA CDX-396MN35511ALKSS-213C
YAMAHA CDX-397CS4392KSS-213C
YAMAHA CDX-493MN66271RAKSS-213C
YAMAHA CDX-496MN35511ALKSS-213C
YAMAHA CDX-497CS4392KSS-213C
YAMAHA CDX-593YAC514KSS-213C
YAMAHA CDX-596AD1854JRS – YSZ914B-FKSS-213C
YAMAHA CDX-E400MN35511ALKSS-213C
YAMAHA CDX-E410CS4392KSS-213C
YBA LECTEUR CD INITIALPCM1732UKSS-213C

Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

Hết hàng
MẮT DVD HOP-1000
MẮT DVD HOP-1000

300,000₫

MẮT DVD HOP-1000

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

100,000₫

MẮT JVC OPT-5 OLD

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác