MẮT KSS-150A

MẮT KSS-150A

250,000₫

Mô tả

HÀNG MỚI SHOP NHẬT.

BAO NHẬN ĐĨA ĐỌC OK. BẢO HÀNH 1 THÁNG.

CHÚ Ý : PHẢI XÃ CHÌ MỚI SÀI ĐƯỢC.

MODEL CD CHẠY MẮT 150A:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
ADCOM GCD-575TDA1541A – CXD1088QKSS-150A / KSS-212B
AIWA DX-M75LC7881KSS-150A
AIWA DX-M100TC9237NKSS-150A / KSS-210A
AIWA DX-N9It's a TransportKSS-150A / KSS-210A
AIWA XC-0021 x PCM56PKSS-150A
AIWA XC-0031 x PCM56P – PD0036KSS-150A
AIWA XC-0042 x PCM56PKSS-150A
AIWA XC-0052 x PCM58P – YM3414KSS-150A
AKAI CD-32PCM56P – CXD1135KSS-150A
AKAI CD-522 x PCM56P – CXD1162KSS-150A
AKAI CD-552 x AD1856N / PCM56P – PD0036 / PD0050KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-692 x PCM63P-J – CD0002AD / SM5813KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-792 x PCM63P-K – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-A3351 x PCM56P-L – CXD1135KSS-150A
AKAI CD-M459PCM56P – CXD1135KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-M659It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
BLACK PANTHER LINE CD1000LC7881KSS-150A / KSS-210A
BLAUPUNKT CP-2790LC7881 – CXD1135QZKSS-150A
BLAUPUNKT CP-2890 Artech2 x PCM56P – SM5807BPKSS-150A
CROWN CD-80CXD1140B – CXD1130QKSS-150A
DENON DCD-73M1 x PCM56P – SM5807KSS-150A
DENON DCD-5201 x PCM56P-L – SM5807EPKSS-150A
DENON DCD-6202 x PCM56P-L / PCM61P-L – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-6502 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-150A
DENON DCD-8102 x PCM56P-L – SM5807FPKSS-150A
DENON DCD-8202 x PCM56P-L – SM5818APKSS-150A
DENON DCD-8302 x PCM56P-L – SM5818APKSS-150A
DENON DCD-8502 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-150A
DENON DCD-9102 x PCM56P – SM5807FP / PD0036KSS-150A
DENON DCD-9602 x PCM61P – SM5840APKSS-150A
DENON DCD-11302 x PCM56P – SM5818APKSS-150A
DENON DCD-14202 x PCM54HP – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-14602 x PCM61P – SM5818APKSS-150A
DENON DCD-15102 x PCM54HP – SM5813APKSS-150A
DENON DCD-15302 x PCM61P – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-16302 x PCM1701P – SM5813APKSS-150A
DENON DCD-1630G2 x PCM1701P – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-16504 x AD1862N – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650G4 x AD1862N-D – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650GL4 x AD1862N-Z – SM5841AP – SM5828BPKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-2560G4 x AD1862N-D – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-2560GL4 x AD1862N-Z – SM5841AP – SM5828BPKSS-150A / KSS-210A
DUAL CD 1004 RCLC7881 – YM7121BKSS-150A
DUAL CD 1005 RCLC7881 – YM7121BKSS-150A
DUAL CD 1006 RCLC7881 – YM7121BKSS-150A
DUAL CD 1015 RCLC78820 – CXD2551PKSS-150A
DUAL CD 10452 x AD1856N – CXD2550KSS-150A
DUAL CD 1050 RC2 x AD1856N – CXD2550KSS-150A
DUAL CD 1080 RCMN6471 / MN6474KSS-150A / KSS-210A
FONICA CDF 001LC7880 – CXD1135QKSS-150A
HARMAN KARDON HD73001 x PCM61P – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD74001 x PCM61P – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7500MN6471M – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7600MN6471M – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
JAXON ACD-150LC7880 – CXD1130KSS-150A / Samsung
KENWOOD DP-3JTDA1543A – PD0034KSS-150A
KENWOOD DP-5EIt's a Transport – CXD1125QKSS-150A / Toshiba TOPH7855
KENWOOD DP-7JIt's a Transport – CXD1125QKSS-150A
KENWOOD DP-49NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-520TD6720NKSS-150A
KENWOOD DP-530TDA1543A – PD0034KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-720TD6720NKSS-150A
KENWOOD DP-7302 x PCM56P – PD0050KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-930It's a Transport – CXD1125KSS-150A
KENWOOD DP-1020NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-15102 x PCM56P-L – SM5807EPKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-1520NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-20102 x PCM56P-LKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-30102 x PCM56P-L – PD0036KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-30201 x PCM1700UKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-40201 x PCM1700UKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-50102 x PCM56P – SM5813APKSS-150A / Toshiba TOPH7855
KENWOOD DP-50202 x PCM1701P – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-60202 x PCM1701P – SM5818APKSS-150A
KENWOOD DP-7000It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-70102 x PCM58P – SM5813AP + TC17G008AFKSS-150A / Toshiba TOPH7855
KENWOOD DP-70202 x PCM1701P – SM5813APKSS-150A
LENCO CD 3702YM3020 – YM3805KSS-150A / KSS-210A
Lo–D DA-505D2 x PCM61P – SM5818APKSS-150A
LUXMAN D-351AD1864N – CXD2551PKSS-150A / KSS-210A
MCINTOSH MCD70082 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
NAD 512MN6474 – CXD1167QKSS-150A / KSS-210A
NAD 5000MN6471M – YM3412B – CXD1167QD-77 / KSS-150A
NAD 5440MN6471M – YM3412B – CXD1167QD-77 / KSS-150A
NAKAMICHI 1000mb/i2 x PCM1700P-K – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 12 x PCM1700P-N – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 22 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 4AD1864N – SM5840BPKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI MB-12 x PCM1700P-N – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI MB-22 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
NEC CD-102 x TDA1541A-S1 (Single Crown) – YM3414KSS-150A
NEC CD-430PCM54HP – CXD1130QKSS-150A
NEC CD-620TDA1541 – CXD1088KSS-150A
NEC CD-630TDA1541A – YM3414KSS-150A
NEC CD-720TDA1541 – CXD1088KSS-150A
NEC CD-7302 x TDA1541A – YM3414 + YM3615BKSS-150A
NEC CD-8162 x TDA1541A-S1 (Single Crown) – YM3414KSS-150A
NORDMENDE 989.183HLC7881KSS-150A / KSS-210A
NORDMENDE CP 3002TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
NORDMENDE CP 7000TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
ONKYO C-1001 x PCM56PKSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-14002 x PCM61P – YM3433KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-1600LC7881 – CXD1162KSS-150A
ONKYO DX-18002 x AD1860N – YM3433KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-37002 x AD1860N-J – SM5813APKSS-150A
ONKYO DX-6620LC7881 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-66502 x AD1860N-J – SM5813APKSS-150A
ONKYO DX-67002 x PCM61P – YM3433KSS-150A
ONKYO DX-67202 x AD1860 – YM3433KSS-150A
ONKYO DX-C501 x PCM56P – CXD1130KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-C70It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
SABA CD-1017TCTD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
SABA DAD 9771M (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD-370LC7881 – CXD1130QKSS-150A
SANSUI CD-a607i2 x PCM56P – SM5807BPKSS-150A
SANSUI CD-E510PCM56PKSS-150A
SANSUI CD-X217MN6474M – CXD1167QKSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD-X301iLC7881 – CXD1135QZKSS-150A
SANSUI CD-X501i2 x PCM56P – SM5807BPKSS-150A
SANSUI CD-X510MLC7881 – CXD1130QZKSS-150A
SHERWOOD CD-3010R2 x AD1861N / YM4113B-3 – YM3433B-DKSS-150A / KSS-210A
SHERWOOD CD-4010R2 x AD1861N / YM4113B-3 – YM3433B-DKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-38LC7880KSS-150A
SONY CDP-48LC7880KSS-150A
SONY CDP-681 x TDA1541 – CXD1088KSS-150A
SONY CDP-110PCM54HP – CXD1135KSS-150A
SONY CDP-205ESD1 x PCM56P-J – CX23034KSS-150A
SONY CDP-207ESD1 x TDA1541 – CXD1088KSS-150A
SONY CDP-208ESD2 x PCM56P – CXD2551PKSS-150A
SONY CDP-250CXD1161 / LC7881 – CXD1162KSS-150A
SONY CDP-255LC7880KSS-150A
SONY CDP-270LC7881 – CXD2551PKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-307ESD1 x TDA1541A – CXD1088AKSS-150A
SONY CDP-308ESD2 x PCM58P-1 – CXD1244KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-310PCM54HP – CXD1135QKSS-150A
SONY CDP-350CXD1161 – CXD1162KSS-150A
SONY CDP-450CXD1161 – CXD1162KSS-150A
SONY CDP-470CXD1161 – CXD2550KSS-150A
SONY CDP-510PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-570CXD1161 – CXD2550KSS-150A
SONY CDP-6702 x PCM56P – CXD2550KSS-150A
SONY CDP-710 (ver. 1)1 x PCM56P-JKSS-150A
SONY CDP-710 (ver. 2)1 x TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-7702 x PCM56P – CXD2550 / CXD2551PKSS-150A
SONY CDP-9501 x TDA1541A – CXD1088AKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-9702 x PCM58P-1 – CXD1244KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-C50CXD1161 – CXD1162KSS-150A
SONY CDP-C500CXD1161 – CXD2550KSS-150A
SONY CDP-M201 x PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M25CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M26CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M27CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M301 x PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M35CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M45CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M47CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M502 x PCM56P – CXD1088QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M55CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M57CXD1161 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M702 x PCM56P – CXD1088QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M75TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M772 x PCM56P – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M95TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M972 x PCM56P – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-V715CXD1161 – CXD1162KSS-150A
SONY CDP-V725It's a Transport – CXD1125KSS-150A
SONY CDP-V9900It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-P3000MN6474MKSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-P4000MN6474MKSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-Z5002 x TDA1541A – PD0050KSS-150A
TEAC PD-4501 x PCM54HP – CXD1130KSS-150A
TEAC PD-4702 x PCM56P – CXD1162KSS-150A
TELEFUNKEN CD 400ETD6720NKSS-150A
TELEFUNKEN CD 500TD6720NKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 685 CDTD6720NKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 810 CD (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 820 CD (ver. 1)LC7881KSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 975TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
THOMSON LAD 300 (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
THOMSON LAD 380TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
TOSHIBA XR-9219TC9219FKSS-150A / KSS-210A
UHER UCD-210LC78820KSS-150A
UHER UCD-310RLC78820 – CXD2551PKSS-150A
YAMAHA CDX-470YDC103KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-5302 x PCM61P – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-530E2 x AD1860N – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-570YDC103-F – LC9211KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-630ETDA1541A – CXD1088AKSS-150A
YAMAHA CDX-670YDC103KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-7302 x PCM61P-J – YM3417DKSS-150A
YAMAHA CDX-730E2 x AD1860N-J – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-870YDC103 

Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

Hết hàng
MẮT DVD HOP-1000
MẮT DVD HOP-1000

300,000₫

MẮT DVD HOP-1000

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác

220,000₫

MẮT KSS-213B BLUE

by Khác

270,000₫

MẮT KSS-213C NGUYÊN CƠ

by SONY