MẮT KHM-230AAA NGUYÊN CƠ

MẮT KHM-230AAA NGUYÊN CƠ

300,000₫

Mô tả

TẠM HẾT HÀNG. HÀNG ĐANG VỀ.

VIDEO THỰC TẾ:

HÀNG THÁO MÁY NGUYÊN CƠ.

BAO TEST , ĐỌC HÁT OK.

MODEL CD CHẠY MẮT KHM-230AAA:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
ACCUPHASE DP-774 x AD1853SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-786 x AD1955 – AK4114VQSACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-856 x AD1853SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-6006 x AD1955SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-7008 x AD1955 – AK4114VQSACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-800It's a TransportSACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-900It's a TransportSACD Sony KHM-230AAA
CLASSE AUDIO OMEGA SACD 23 x CS4397SACD Sony KHM-230AAA
DENON DCD-SA104 x PCM1704 + 3 x DSD1792SACD Sony KHM-230AAA
LINDEMANN D 6802 x PCM1738 – PMD200 – AD1896SACD Sony KHM-230AAA
LINDEMANN 820PCM1792SACD Sony KHM-230AAA
LINDEMANN 822PCM1792SACD Sony KHM-230AAA
LINN AKURATE CD2 x CS4397-KSZ + CXD1882RSACD Sony KHM-230AAA
MARANTZ SA-17S13 x CS4397SACD Sony KHM-230AAA
MARANTZ SA82603 x CS4397SACD Sony KHM-230AAA
SONY SCD-555ESCXD9521Q + 2 x CXA8042AS – CXD8762AQSACD Sony KHM-230AAA
SONY SCD-XA333ES3 x CXD9657N – CXD9647R – CXD2752RSACD Sony KHM-230AAA
SONY SCD-XA777ES6 x CXD9657N – CXD9647R – CXD2752RSACD Sony KHM-230AAA
SONY SCD-XA9000ES6 x CXD9657N – CXD9722TQ – CXD2753RSACD Sony KHM-230AAA
SONY SCD-XB770 QS3 x CXD9658N – CXD9647R – CXD2752RSACD Sony KHM-230AAA


Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

100,000₫

MẮT JVC OPT-5 OLD

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác

220,000₫

MẮT KSS-213B BLUE

by Khác