MẮT CD SANYO SF-91

MẮT CD SANYO SF-91

300,000₫

Mô tả

HÀNG MỚI SHOP NHẬT.

CÓ 2 CỔNG KẾT NỐI: 5 PIN VÀ 8 PIN.

BAO NHẬN ĐĨA. ĐỌC OK. BẢO HÀNH 1 THÁNG.

CHÚ Ý : PHẢI XÃ CHÌ MỚI SÀI ĐƯỢC.

MODEL CD CHẠY MẮT SANYO SF-91:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
AKAI CD-3000C1 x PCM69AP – SM5840CPSanyo SF-91
AKAI CD-A2100Samsung KDA0316LNSanyo SF-91
AKAI CD-M1200CXD2529QSanyo SF-91
ALBA CD6100LC7881Sanyo SF-91
ARISTON CDX-700KDA0316LN (Samsung)Sanyo SF-91
AUDIO INNOVATIONS ALTOPCM1716 / 2 x TDA1305TSanyo SF-91
BERENDSEN CDP IICS4327-KSSanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO CD4TDA1305TSanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO CD62 x TDA1305TSanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO CD200AD1865N – YM3433B-DSanyo SF-91
Cambridge Audio DISCMAGIC 1It's a Transport – CXD1167QSanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO TRAC 1TDA1305TSanyo SF-91
DPA ENLIGHTENMENT DRIVEIt's a TransportSanyo SF-91 / Philips CDM12.1
DUAL CD 1120 RCYM3015Sanyo SF-91
DUAL CD 1135 RCYM3015Sanyo SF-91
DUAL CD 1150 RCLC7881 – YM7121CSanyo SF-91
DUAL CD 1180 RCYDC103-FSanyo SF-91
ECLIPSE CD420KDA0316LN (Samsung)Sanyo SF-91
GAMUT CD1CS4390-KPSanyo SF-91
HARMAN KARDON FL8350TDA1305TSanyo SF-91
HARMAN KARDON FL8370PCM1732Sanyo SF-91
HARMAN KARDON FL85502 x PCM1702U – PMD100Sanyo SF-91
JOLIDA JD601ALC7881Sanyo SF-91
LENCO CD-3711Samsung KS9282BSanyo SF-91
LINN GENKIPCM1732USanyo SF-91 / SF-P101N
LINN IKEMIPCM1732USanyo SF-91 / SF-P101N
LINN MIMIKCS4328-KP / CS4328-KSHitachi HOP-M3A / Sanyo SF-91
LOEWE LEGRO CDCS4328-KSHitachi HOP-M3A / Sanyo SF-91
MCINTOSH MCD1000It's a TransportSanyo SF-91 / SF-P101N
MELECTRONIC CD 170LC7881Sanyo SF-91
MERACUS TANTOCS4329Sanyo SF-91
MUSICAL FIDELITY A2 CDYDC103Sanyo SF-91
MUSICAL FIDELITY CD2LC7881Sanyo SF-91
MUSICAL FIDELITY E60YDC103Sanyo SF-91
MUSICAL FIDELITY E601YDC103Sanyo SF-91
NAKAMICHI 100mb MobileAD1868R – SM5841CSSanyo SF-91
NAKAMICHI 1000mb MobileAD1868R-J – SM5841CSSanyo SF-91
NAKAMICHI DRAGON-CDAD1868R-J – SM5841CSSanyo SF-91
NAKAMICHI DRAGON-CD LimitedAD1868R-J – SM5841CSSanyo SF-91
NAKAMICHI MB-1S2 x PCM1700P – SM5841CPSanyo SF-91
NAKAMICHI MB-2SAD1868R-J – SM5841CPSanyo SF-91
NAKAMICHI MB-3SAD1868R – SM5841CPSanyo SF-91
NAKAMICHI MB-4STDA1311A – LC78840MSanyo SF-91
PALLADIUM 753/467KDA0316LN (Samsung)Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE CARDINALIt's a TransportSanyo SF-91
PINK TRIANGLE CORDINAL2 x TDA1547 – SAA7350 – YSF210B-MSanyo SF-91
PINK TRIANGLE LITAURALDiscrete 1-Bit – SM5847AF + PMD100Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE NUMERALTDA1305TSanyo SF-91
SANSUI CD-200KDA0316LN (Samsung)Sanyo SF-91
SCHNEIDER HIRO-900LC7881Sanyo SF-91
SHEARNE AUDIO PHASE 7 CDP2 x SM5864AP – PMD100Sanyo SF-91
SOUNDSTREAM MB1000AD1868R – SM5841CSSanyo SF-91
TEAC CD-P1100KDA0316LN (Samsung) – KS9211BSanyo SF-91 / Sony KSS-212B
YAMAHA CDC-90PCM67P – YDC101BSanyo SF-91
YAMAHA CDC-91PCM67P-J – YDC101BSanyo SF-91
YAMAHA CDC-625PCM67P-J – YDC101BSanyo SF-91
YAMAHA CDC-755YAC514-F – MN66270RBSanyo SF-91
YAMAHA CDC-765YAC514-F – MN66270RBSanyo SF-91
YAMAKAWA CD-90LC7881Sanyo SF-91
YAMAKAWA CD420KDA0316LN (Samsung)Sanyo SF-91
YANION CD-90LC7881Sanyo SF-91
YBA LECTEUR CD INTEGRE (ver. 1)Sanyo LC7881Sanyo SF-91
YBA LECTEUR CD INTEGRE (ver. 2)Samsung KDA0316LNSanyo SF-91
YBA LECTEUR CD INTEGRE (ver. 3)Samsung KS9282BSanyo SF-91
YBA LECTEUR CD SPECIALKDA0316LN (Samsung) – KS9211BSanyo SF-91

Bình luận

Sản phẩm khác

Hết hàng
MẮT DVD HOP-1000
MẮT DVD HOP-1000

300,000₫

MẮT DVD HOP-1000

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

100,000₫

MẮT JVC OPT-5 OLD

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-210A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác

220,000₫

MẮT KSS-213B BLUE

by Khác