MẮT KSS-210A

MẮT KSS-210A

250,000₫

Mô tả

VIDEO THỰC TẾ:


HÀNG MỚI SHOP NHẬT.

BAO NHẬN ĐĨA , ĐỌC OK. BẢO HÀNH 1 THÁNG.

CHÚ Ý : PHẢI XÃ CHÌ MỚI SÀI ĐƯỢC.

MODEL CD CHẠY MẮT 210A:

MODELDAC-chip, Dig. filter chip, otherLaser Pick-up / Mechanics
AIWA DX-M100TC9237NKSS-150A / KSS-210A
AIWA DX-N9It's a TransportKSS-150A / KSS-210A
AIWA XC-300TC9237NKSS-210A
AIWA XC-333NEC µPD6376KSS-210A
AIWA XC-500TC9237NKSS-210A
AIWA XC-550SAA7350GP – SM5840ESKSS-210A
AIWA XC-700SAA7350GP – SM5840DSKSS-210A
AIWA XC-750SAA7350GP – SM5840DSKSS-210A
AIWA XC-900SAA7350GP – SM5840DSKSS-210A
AIWA XC-950SAA7350GP – SM5840DSKSS-210A / KSS-212A
AKAI CD-26TDA1543AKSS-210A
AKAI CD-27PCM67P – CD0001AD (Pioneer filter)KSS-210A
AKAI CD-36TDA1543KSS-210A
AKAI CD-37PCM67P – CD0001AD (Pioneer filter)KSS-210A
AKAI CD-552 x AD1856N / PCM56P – PD0036 / PD0050KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-57PCM67P-J – CD0001AD (Pioneer filter)KSS-210A
AKAI CD-692 x PCM63P-J – CD0002AD / SM5813KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-792 x PCM63P-K – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-11001 x PCM69AP – SM5841APKSS-210A
AKAI CD-M459PCM56P – CXD1135KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-M659It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-M670TDA1543 – PD0034KSS-210A
AMC CD8MN6474KSS-210A
AMC CD8aMN6474KSS-210A
AMC CD9MN6474 – CDX1167QKSS-210A
Audio Analogue MaestroAD1855KSS-210A
Audio Analogue PaganiniCS4390-KPKSS-210A
AUDIO NOTE AN-CD1PCM1710U – KS9284Samsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
AUDIO NOTE AN-CD2AD1865N – SM5843APSamsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
AUDIO NOTE AN-CD3AD1865N – SM5843AP1Samsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
BLACK PANTHER LINE CD1000LC7881KSS-150A / KSS-210A
CROWN CD-K27RLC7881 – CXD1130QKSS-210A
DENON DCD-2102 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-210A
DENON DCD-335PCM1712UKSS-210A
DENON DCD-425PCM1712UKSS-210A
DENON DCD-4602 x PCM56P-L – SM5807FPKSS-210A
DENON DCD-5602 x PCM61P-L – SM5818APKSS-210A
DENON DCD-6101 x PCM56P-L – SM5807EPKSS-210A
DENON DCD-6202 x PCM56P-L / PCM61P-L – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-6602 x PCM61P – CXD2551PKSS-210A
DENON DCD-8602 x PCM61P – CXD2551PKSS-210A
DENON DCD-910A2 x PCM56P – SM5817APKSS-210A
DENON DCD-9202 x PCM61P – SM5818APKSS-210A
DENON DCD-14202 x PCM54HP – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-15302 x PCM61P – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1630G2 x PCM1701P – SM5813APKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-16504 x AD1862N – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650G4 x AD1862N-D – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650GL4 x AD1862N-Z – SM5841AP – SM5828BPKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-2560G4 x AD1862N-D – SM5840AP – SM5828PKSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-2560GL4 x AD1862N-Z – SM5841AP – SM5828BPKSS-150A / KSS-210A
DENON UCD-F07KS9282BKSS-210A
DUAL CD 100 RS2 x AD1861N / PCM61P – YM3433KSS-210A
DUAL CD 115 RCKDA0316LN (Samsung)KSS-210A
DUAL CD 135 RCMN6471M / MN6474AKSS-210A
DUAL CD 10652 x YM4113B-3 – YM3433KSS-210A
DUAL CD 1070 RC2 x YM4113B-3 – YM3433KSS-210A
DUAL CD 1080 RCMN6471 / MN6474KSS-150A / KSS-210A
FISHER AD-580PCM67P – SM5840CP – YM3613CKSS-210A
FISHER AD-9020PCM67P – SM5840CP – YM3613CKSS-210A
FISHER AD-9060PCM67P – SM5840CPKSS-210A
FONICA CDF 003NEC µPD6376CX – CXD1135QKSS-210A
GOLDSTAR GCD-646RPCM56PKSS-210A
GRANITE AUDIO 650 CDPPCM1710UKSS-210A
GRANITE AUDIO 657 CDPPCM1710UKSS-210A
GRUNDIG CD 101NEC µPD6376GS – SM5807EPKSS-210A
GRUNDIG CD-904 FineArtsSAA7350 – YM3433KSS-210A
HARMAN KARDON HD710MN6474Samsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
HARMAN KARDON HD7225MN6474AM – M65820FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD73001 x PCM61P – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7325MN6474AM – M65820FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD74001 x PCM61P – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD74252 x PCM61P – M65820FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD7450MN6471M – M50423FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD7500MN6471M – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7500 Mk IIMN6471M – M50423FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD75254 x PCM61P – M65820FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD7600MN6471M – M50423FPKSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7600 Mk IIMN6471M – M50423FPKSS-210A
HARMAN KARDON HD76254 x PCM61P – SM5840CPKSS-210A
HARMAN KARDON HD77254 x PCM61P-K – SM5840CPKSS-210A
HARMAN KARDON FL8300SM5871AS – CXD2507QKSS-210A
HARMAN KARDON FL8400SM5871AN – CXD1167QKSS-210A
HARMAN KARDON FL8450SAA7350GP – YM3433B-DKSS-210A
HITACHI DA-20002 x PCM56P – YM3433KSS-210A
HITACHI DA-W650ENEC µPD6372CX – CXD1167QKSS-210A
HONOR TCD-11 x AD1865N – SM5843APSamsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
HONOR TCD-1VT1 x AD1865N – SM5843APSamsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
HONOR TCD-22 x AD1865N – SM5843APKSS-210A
HONOR TCD-501 x AD1865N – SM5843APKSS-210A
IAO CD-101BLC7881KSS-210A
INKEL CD-2165CNEC µPD6376CX – SM5807EPKSS-210A
KENWOOD DP-49NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-492TC9237BN – CXD1167QKSS-210A
KENWOOD DP-7302 x PCM56P – PD0050KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-1020NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-15102 x PCM56P-L – SM5807EPKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-1520NEC µPD6376GS – SM5807FSKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-20102 x PCM56P-LKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-2030TC9237NKSS-210A
KENWOOD DP-30102 x PCM56P-L – PD0036KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-30201 x PCM1700UKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-30301 x SM5860 – SM5840KSS-210A
KENWOOD DP-3050SM5871ASKSS-210A
KENWOOD DP-40201 x PCM1700UKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-40301 x SM5860 – SM5840KSS-210A
KENWOOD DP-50202 x PCM1701P – SM5818APKSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-5030CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CPKSS-210A
KENWOOD DP-5040CXD2552QKSS-210A
KENWOOD DP-5050SAA7350 – SM5840CPKSS-210A
KENWOOD DP-7000It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-7030CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CPKSS-210A
KENWOOD DP-7040CXD2552Q – SM5840CPKSS-210A
KENWOOD DP-7050TDA1547 (DAC7) – SM5840CPKSS-210A
KENWOOD DP-M991TC9237NKSS-210A
LENCO CD 3702YM3020 – YM3805KSS-150A / KSS-210A
LOTTE LCD-7500AD1864N – SM5840CPSame as KSS-210A
LUXMAN D-321AD1864N – SM5840CPKSS-210A
LUXMAN D-351AD1864N – CXD2551PKSS-150A / KSS-210A
LUXMAN D-373AD1864N-JKSS-210A
LUXMAN D-375PCM1710U – CXD1167QKSS-210A
LUXMAN DZ-120AD1864N – SM5840CPKSS-210A
MARANTZ CD 35771 x MN6471 – CXD1125QZKSS-210A
MCINTOSH MCD70082 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
MUSICAL FIDELITY E600SAA7350GP – SM5840APKSS-210A
MUSICAL FIDELITY FCDSAA7350KSS-210A
NAD 502MN6474AM – CXD1167QKSS-210A
NAD 512MN6474 – CXD1167QKSS-150A / KSS-210A
NAD 514MN6474AM – CXD1167QKSS-210A / KSS-212A
NAD 5420MN6471MKSS-210A
NAD 5425MN6471MKSS-210A
NAKAMICHI 1000mb/i2 x PCM1700P-K – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 12 x PCM1700P-N – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 22 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 31 x PCM1700P – SM5840CPKSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 4AD1864N – SM5840BPKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CD-4AD1865N – SM5840BPKSS-210A
NAKAMICHI MB-12 x PCM1700P-N – SM5813APTKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI MB-22 x PCM1700P – SM5840CPKSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI MB-31 x PCM1700P – SM5840CPKSS-210A
NORDMENDE 989.183HLC7881KSS-150A / KSS-210A
NORDMENDE CP 3002TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
NORDMENDE CP 7000TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
OKANO PRESTIGE CD 7000 RCAD1864N – SM5840CPSame as KSS-210A
ONKYO C-1001 x PCM56PKSS-150A / KSS-210A
ONKYO C-3031 x SM5861AP – YM3433B-DKSS-210A
ONKYO DX-01X1 x PCM56P-LKSS-210A
ONKYO DX-7001 x MN6472KSS-210A
ONKYO DX-7011 x TC9237BNKSS-210A
ONKYO DX-7021 x MN6472KSS-210A
ONKYO DX-7031 x SM5861AP – YM3433B-DKSS-210A
ONKYO DX-7041 x MN6472KSS-210A
ONKYO DX-7051 x SM5861AP – YM3433KSS-210A
ONKYO DX-7101 x TC9237BNKSS-210A
ONKYO DX-14002 x PCM61P – YM3433KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-18002 x AD1860N – YM3433KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-28001 x SM5860BF – YM3433 – SM5827CPKSS-210A
ONKYO DX-6620LC7881 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-67301 x SM5860BF – YM3433 – SM5827CPKSS-210A
ONKYO DX-68101 x MN6472KSS-210A
ONKYO DX-68301 x MN6472KSS-210A
ONKYO DX-69001 x TC9237BNKSS-210A
ONKYO DX-69201 x SM5861AP – YM3433B-DKSS-210A
ONKYO DX-69301 x SM5861AP – YM3433B-DKSS-210A
ONKYO DX-70111 x TC9237BNKSS-210A
ONKYO DX-C501 x PCM56P – CXD1130KSS-150A / KSS-210A
ONKYO DX-C70It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
PALLADIUM PRESTIGE CDPAD1864N – SM5840CPSame as KSS-210A
PERREAUX CD1P1 x TDA1305T – CXD2507QKSS-210A
PERREAUX ECD1CXD2508Q / CXD2518Q – BH3561FKSS-210A
RCA CD 1050MLC7881KSS-210A
ROKSAN KANDY KC-1PCM1716Sony KSS-210A
ROTEL RCD-930AXCXD2508Q / CXD2518Q – BH3561FKSS-210A
ROTEL RCD-9501 x TDA1305T – CXD2507AKSS-210A
SABA CD-1017TCTD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
SABA DAD 9771M (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD 35771 x MN6471 – CXD1125QZKSS-210A
SANSUI CD-a7SM5874AMKSS-210A
SANSUI CD-a317MN6471M / MN6623KSS-210A
SANSUI CD-a317EXMN6474MKSS-210A
SANSUI CD-V10001 x PCM56P – CXD1167QKSS-210A
SANSUI CD-X217MN6474M – CXD1167QKSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD-X311MN6471M / MN6623KSS-210A
SANSUI CD-X311 IIMN6474MKSS-210A
SANSUI CD-X515SM5874AM – CXD2507AQKSS-210A
SHERWOOD CD-1060CNEC µPD6372CX – SM5807KSS-210A
SHERWOOD CD-2165CNEC µPD6376CX – SM5807EPKSS-210A
SHERWOOD CD-3010R2 x AD1861N / YM4113B-3 – YM3433B-DKSS-150A / KSS-210A
SHERWOOD CD-3020SM5871ANKSS-210A
SHERWOOD CD-4010R2 x AD1861N / YM4113B-3 – YM3433B-DKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-661 x CXD2552Q – CXD2554PKSS-210A
SONY CDP-270LC7881 – CXD2551PKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-308ESD2 x PCM58P-1 – CXD1244KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-390 (Old ver.)TDA1543A – CXD2551PKSS-210A
SONY CDP-490 (New ver.)2 x PCM56P – CXD2551PKSS-210A
SONY CDP-510PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-590 (New ver.)2 x PCM56P – CXD2554PKSS-210A
SONY CDP-690 (New ver.)1 x CXD2552Q – CXD2551PKSS-210A
SONY CDP-710 (ver. 2)1 x TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-7501 x TDA1541 – CXD1088KSS-210A
SONY CDP-9501 x TDA1541A – CXD1088AKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-9702 x PCM58P-1 – CXD1244KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-C5M1 x PCM56PKSS-210A
SONY CDP-C100TDA1541AKSS-210A
SONY CDP-M18TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M19TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M201 x PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M25CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M26CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M27CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M301 x PCM56P – CXD1135QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M35CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M39TDA1543A – CXD2551KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M45CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M47CXD1161 / LC7881 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M482 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M492 x PCM56P-L – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M502 x PCM56P – CXD1088QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M55CXD1161 – CXD1162KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M57CXD1161 – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M692 x PCM56P – CXD2551PKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M702 x PCM56P – CXD1088QKSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M75TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M772 x PCM56P – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M78It's a TransportKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M792 x AD1860N – CXD2551P + CXD8097SKSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M95TDA1541 – CXD1088KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M972 x PCM56P – CXD2550KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-V9900It's a Transport – CXD1125KSS-150A / KSS-210A
TASCAM CD-201MN6474KSS-210A
TASCAM CD-301MN6474MKSS-210A
TASCAM CD-301 Mk IIMN6474MKSS-210A
TEAC CD-3SAA7350GP – SM5840APKSS-210A
TEAC CD-5SAA7350GP – SM5840APKSS-210A
TEAC CD-P3000MN6474MKSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-P3100MN6474MKSS-210A
TEAC CD-P3500SAA7350GP – SM5840APKSS-210A
TEAC CD-P4000MN6474MKSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-P4500SAA7350GP – SM5840APKSS-210A
TEAC CD-Z50002 x TDA1541A – PD0050KSS-210A
TEAC PD-H500iPCM69AP – SM5841APKSS-210A
TELEFUNKEN CD 500TD6720NKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN DP 1000 CD2 x PCM58P – YM3434KSS-210A
TELEFUNKEN HS 685 CDTD6720NKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 695 CD2 x PCM56P – YM3433KSS-210A
TELEFUNKEN HS 810 CD (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 820 CD (ver. 1)LC7881KSS-150A / KSS-210A
TELEFUNKEN HS 820 CD (ver. 2)TD6720NKSS-210A
TELEFUNKEN HS 831 CDTDA1311A – CXD1167QKSS-210A
TELEFUNKEN HS 895 CD2 x PCM56P – YM3433KSS-210A
TELEFUNKEN HS 975TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
THOMSON LAD 300 (ver. 2)TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
THOMSON LAD 380TD6720N – CXD1135QZKSS-150A / KSS-210A
THOMSON LAD 4402 x PCM56P – YM3433KSS-210A
TKC TCD-11 x AD1865N – SM5843APSamsung SOH-A1 / Sony KSS-210A
TOA CD-20ASAA7350GP – SM5840APKSS-210A
TOSHIBA XR-9219TC9219FKSS-150A / KSS-210A
UHER 1200CDLC7881KSS-210A
UNIVERSUM CD1035LC7881KSS-210A
UNIVERSUM CD4315NEC µPD6376CX – SM5840KSS-210A
UNIVERSUM CD460112 x PCM61P – SM5818APKSS-210A
YAMAHA CDX-9YAC514KSS-210A
YAMAHA CDX-10YAC514KSS-210A
YAMAHA CDX-390MN35511KSS-210A
YAMAHA CDX-450PCM67P-JKSS-210A
YAMAHA CDX-460PCM69AP-JKSS-210A
YAMAHA CDX-470YDC103KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-480MN66271RAKSS-210A
YAMAHA CDX-490MN66271RAKSS-210A
YAMAHA CDX-5302 x PCM61P – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-530E2 x AD1860N – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-550EYM7141 (DAC) – YM3417EKSS-210A
YAMAHA CDX-570YDC103-F – LC9211KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-580YAC514-F – MN66271RAKSS-210A
YAMAHA CDX-590YAC514KSS-210A
YAMAHA CDX-640YM7141 (DAC) – YM3417DKSS-210A
YAMAHA CDX-670YDC103KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-730E2 x AD1860N-J – YM3417DKSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-750EYM7141 (DAC) – YM3417EKSS-210A
YAMAHA CDX-860YAC507 – YM3433KSS-210A
YAMAHA CDX-870YDC103KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-880YAC514-F – MN66271RAKSS-210A
YAMAHA CDX-890YAC514-F – MN662720RBKSS-210A

Bình luận

Sản phẩm khác

300,000₫

MẮT CD SANYO SF-91

by Khác

900,000₫

MẮT H8153AF MD DENON

by SHARP

300,000₫

MẮT HOP-1200S

by Khác

300,000₫

MẮT HOP-1200W-B

by Khác

100,000₫

MẮT JVC OPT-5 OLD

by Khác

300,000₫

MẮT JVC-6 OPTIMA-6

by Khác

300,000₫

MẮT KHM-230AAA NGUYÊN CƠ

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-150A

by Khác

250,000₫

MẮT KSS-212A

by Khác

220,000₫

MẮT KSS-213B BLUE

by Khác