KHIỂN ZIN KENWOOD RC-M0100J

KHIỂN ZIN KENWOOD RC-M0100J

300,000₫

Mô tả

MODEL NÀY KHIỂN ĐƯỢC CÁC DÒNG:

-RD-SG55MD/TM-733 -RXD-SH3MD/RXD-SG3MD

-RXD-SV3MD/RXD-SL3MD -RXD-SK3MD/RD-ES3MD

-RD-ESA5MD/U300. F100. -A65 A68 A85 A97

-KHIỂN ĐƯỢC CÁC DÒNG RD-RXD-MDX-HM.

Bình luận

Sản phẩm khác