67-HƯƠNG THẦM-BẢO YẾN

67-HƯƠNG THẦM-BẢO YẾN

40,000₫

Mô tả

Ở hai đầu nỗi nhớ
Thương về mẹ Huế
Hương thầm
Chuyện hợp tan
Thư tình cuối mùa thu
Soi nho soi thuong
Bâng khuâng đêm hà tình
Thương về xứ Nghệ
Chuyện ba người
Nhớ về Quãng Trị
Đây thôn Vĩ Dạ
Tình Huế

Bình luận

Sản phẩm khác