BỘ USB Yiruma  Piano ( 2001 - 2017 )

BỘ USB Yiruma Piano ( 2001 - 2017 )

500,000₫

Mô tả

BỘ USB NHẠC Yiruma  Piano ( 2001 - 2017 )

Bộ gồm 21 Album trong bộ USB 

NGUỒN MASTER CHẤT LƯỢNG FILE FLAC

Phục vụ quý khách đi trên oto hoặc qua bộ giải mã DAC

Mọi chi tiết xin liên hệ 

SDT : 0939 589 760 - 039 493 4760 Phát

Webstie : https://hangdientujapan.com.vn/

Email: nguyenxuanphat@hotmail.com

Album
3047    Blind Film
3048    Doggy Poo (Original Soundtrack)
3049    f r a m e
3050    Oasis & Yiruma (The Original & the Very First Recording)
3051    Piano
3052    Stay in Memory
3053    The Best - Reminiscent 10th Anniversary
3054    Yiruma 2nd Album 'First Love' (The Original & the Very First Recording)
3055    Yiruma 3rd Album 'From The Yellow Room' (The Original & the Very First Recording
3056    Yiruma 4th Album 'Poemusic  The Same Old Story' (The Original & the Very First R
3057    Yiruma 5th Album 'H.I.S. Monologue - One Day Diary... 19th September' (The Original)
3058    Yiruma 6th Album 'P.N.O.N.I' (The Original & the Very First Recording)
3059    Yiruma Debut Album 'Love Scene' (The Original & the Very First Recording)
3060    Yiruma Official Album 'Piano Serenade' (The Original Compilation)
3061    Yiruma Official Album 'Piano Therapy' (The Original Compilation)
3062    Yiruma Official Album 'Pregnancy Music  Piano Music for Babies Brain Development
3063    Yiruma Official Album 'The First Special Moment with Your Baby' (The Original Copera)
3064    Yiruma Official Album 'The Very Best of Yiruma  Greatest Hits' 
3065    Yiruma Official Album 'Yiruma The Best Winter' (The Original Compilation)
3066    Yiruma Special Album 'First Love (Repackage)' (The Original & the Very First Rec )
3067    Yiruma Special Album 'Nocturnal Lights... They Scatter' (The Original )

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác