LIST CD B

LIST CD A CLICK VÀO ĐÂY

499- LANG VAN CD - 119 ĐOẠN TUYỆT CHẾ LINH - THANH TUYỀN
500- LANG VAN CD - 119 NOI VỚI NGƯỜI TÌNH CHẾ LINH THANH TUYỀN

501 -LANG VAN CD - 120 NHAC YEU CAU (CHE LINH)
502 -LANG VAN CD - 121 DUONG TINH MAY TRAM (TUAN VU)
503 -LANG VAN CD - 122 XUAN THA HUONG XUAN LAC XU (CHE LINH)
504 -LANG VAN CD - 123 THEO ANH BUOC XUONG CON DAU (Y VAN)
505 -LANG VAN CD - 124 LOI DAU NAM CHO CON (DUY KHANH 11)
506 -LANG VAN CD - 125 NOI LAI TINH XUA
507 -LANG VAN CD - 126 TA HON NHAU TRONG CONG VIEN (VU KHANH)
508- LANG VAN CD - 127 CHO EM NIEM YEU (KHANH HA)
509- LANG VAN CD - 128 NHA ANH NHA EM (CHE LINH & HUONG LAN)
510- LANG VAN CD - 129 RUMBA BOLERO
511 -LANG VAN CD - 130 DEM HOANG (CHE LINH)
512 -LANG VAN CD - 131 LONG ME 2 (HUONG LAN & PHUONG LAN)
513 -LANG VAN CD - 132 NHAC YEU CAU 2 (CHE LINH)
514 -LANG VAN CD - 134 NGAY AY MINH YEU NHAU (CHE LINH)
515 -LANG VAN CD - 135 TINH YEU CACH TRO (CHE LINH)
516 -LANG VAN CD - 136 LOI LU KHACH (CHE LINH & GIANG THU)
517 -LANG VAN CD - 137 NHUNG TINH KHUC YEU CAU (TUAN NGOC)
518 -LANG VAN CD - 138 NHAC TIEN CHIEN 1 (KHANH HA)
519 -LANG VAN CD - 139 NHAC TIEN CHIEN 2 (TUAN NGOC & KHANH HA)
520 -LANG VAN CD - 140 BUON GA NHO (CHE LINH & PHUONG DUNG)
521 -LANG VAN CD - 141 MUA TREN PHO HUE (DUY KHANH & HUONG LAN)
522 -LANG VAN CD - 142 THAN PHAN (SON TUYEN)
523 -LANG VAN CD - 143 TINH KHUC TRINH CON SON 2
524 -LANG VAN CD - 144 HON VONG PHU DAN CA 3 MIEN
525 -LANG VAN CD - 146 HOA TRINH NU (CHE LINH)
526 -LANG VAN CD - 147 DOI MAT NGUOI XUA (THE BEST OF CHE LINH 2)
527 -LANG VAN CD - 148 NHUNG TINH KHUC YEU CAU (HUONG LAN)
528 -LANG VAN CD - 149 TINH CA 1 (HUONG LAN & CHI TAM)
529 -LANG VAN CD - 150 CANH THU MUA HA (PHUONG LAM & SON TUYEN)
530 -LANG VAN CD - 151 NGAY XUA ANH NOI (CHE LINH & THANH TUYEN)
531 -LANG VAN CD - 153 TINH KHUC SONG NGOC (HUONG LAN & NHAT TRUONG)
532- LANG VAN CD - 154 CON THUONG GOC BEP CHAI HE (HUONG LAN)
533- LANG VAN CD - 155 GIANG SINH (TUAN VU)
534- LANG VAN CD - 156 DEM TREN VUNG DAT LA (CHE LINH)
535 -LANG VAN CD - 157 XUAN DI LE CHUA (NHIEU CA SI)
536 -LANG VAN CD - 158 EM VE KEO MUA (PHUONG LAM)
537- LANG VAN CD - 159 EM DI TREN CO NON (QUANG BINH & TRANG THANH LAN)
538- LANG VAN CD - 160 HAI LOI MONG (TINH KHUC PHAM DUY)
539- LANG VAN CD - 161 NO VA TOI (GIAO LINH)
540- LANG VAN CD - 162 NHUNG NGAY XUA THAN AI (DUY KHANH)
541 -LANG VAN CD - 163 TINH KHUC TRAN THIEN THANH (THANH TUYEN 8)
542 -LANG VAN CD - 164 TAN CO GIAO DUYEN (HUONG LAN & CHI TAM)
543 -LANG VAN CD - 165 DUNG NOI XA NHAU (HUONG LAN & THANH PHONG)
544- LANG VAN CD - 166 THU TINH EM GAI (NHIEU CA SI)
545- LANG VAN CD - 167 DANG XUA (NHIEU CA SI)
546- LANG VAN CD - 168 RUNG LA THAY CHUA (THANH TUYEN & PHUONG DUNG)
547- LANG VAN CD - 169 NGUOI TINH (TUAN VU & HUONG LAN)
548 -LANG VAN CD - 170 AI TRO VE XU VIET (KHANH LY & HUONG LAN)
549 -LANG VAN CD - 171 LOC DINH KY (NHAC PHIM)
550 -LANG VAN CD - 172B THAI BINH CONG CHUA (NHAC PHIM)
551 -LANG VAN CD - 172 HUE XUA HUE BAY GIO (HUONG LAN)
552 -LANG VAN CD - 173 TIEU LONG NU (NHAC PHIM)
553 -LANG VAN CD - 174 CHE LINH PHUONG LAM - DOI DIEN
554- LANG VAN CD - 177 LY CAI MON (PHUONG MAI)
555 -LANG VAN CD - 178 AI CHO TOI TINH YEU (HUONG LAN & TRANG THANH LAN)
556- LANG VAN CD - 180 TOI VA DI VANG (NHAT TRUONG)
557 -LANG VAN CD - 181 SAO VAN CON MUA (THANH LAN)
558 -LANG VAN CD - 182 NGAU HUNG LY QUA CAU (HUONG LAN & PHUONG LAM)
559 -LANG VAN CD - 184 HAY NGOI XUONG DAY (TRINH VINH TRINH)
560- LANG VAN CD - 185 LOI TO TINH (THANH LAN)
561- LANG VAN CD - 188 MUA XUAN HOA DAO
562 -LANG VAN CD - 189 NGUYEN UOC DAU XUAN
563 -LANG VAN CD - 190 SAN KHAU VA CUOC DOI (CHE LINH)
564- LANG VAN CD - 191 EM BO DONG SONG (HUONG LAN)
565- LANG VAN CD - 192 CON SAO SAU (QUANG BINH & TRANG THANH LAN) 2
566- LANG VAN CD - 193 NEN HUONG YEU (PHUONG LAM) 2
567- LANG VAN CD - 194 GIAN HON (CHE LINH & HUONG LAN)
568- LANG VAN CD - 195 HAT CHO NHUNG BA ME VIET NAM (CHE LINH)
569- LANG VAN CD - 196 SA MAC TINH YEU (THANH HA)
570 -LANG VAN CD - 197 NHAC TIEN CHIEN 3
571 -LANG VAN CD - 198 NHAC TIEN CHIEN 4
572 -LANG VAN CD - 199 TU NUA VONG TRAI DAT (THANH TUYEN)
573 -LANG VAN CD - 200 DA LAT HOANG HON (THANH TUYEN)
574 -LANG VAN CD - 201 CHUYEN BA NGUOI (THANH TUYEN)
575- LANG VAN CD - 202 EM CON NHO MUA XUAN (THANH TUYEN)
576- LANG VAN CD - 203 SAO EM NO VOI LAY CHONG (CHE LINH & THANH TUYEN)
577 -LANG VAN CD - 205 KIEP CAM CA (PHUONG DUNG)
578 -LANG VAN CD - 206 QUYNH HUONG (THANH HA & Y LINH)
579- LANG VAN CD - 207 CHIEU DONG QUE (HUONG LAN)
580 -LANG VAN CD - 208 TINH YEU TRONG MAT MOT NGUOI (CHE LINH)
581- LANG VAN CD - 212 TINH KHUC DAI LOAN (PHUONG MAI)
582 -LANG VAN CD - 213 DOC TAU DAN CA 3 MIEN (TRANH SAO BAU)
583 -LANG VAN CD - 214 MAI ME GAC CU (QUANG BINH & TRANG THANH LAN)
584- LANG VAN CD - 215 LUC XA NHAU (THAI CHAU & Y LINH)
585- LANG VAN CD - 216 THA TRANG THA DEN (PHUONG LAM & PHI NHUNG)
586- LANG VAN CD - 217 LOI CHAO YEU THUONG (NHIEU CA SI)
587- LANG VAN CD - 218 VE LAI DOI SIM (HUONG LAN & THAI CHAU) 2
588- LANG VAN CD - 219 MORTAL COMBAT (NHIEU CA SI)
589- LANG VAN CD - 220 LIEN KHUC DAN CA (NHIEU CA SI)
590- LANG VAN CD - 220 LIEN KHUC DAN CA (NHIEU CA SI) 2
591 -LANG VAN CD - 222 EM BEN DOI NGAN NGO (CHE LINH)
592- LANG VAN CD - 222 EM BEN DOI NGAN NGO (CHE LINH) 2
593- LANG VAN CD - 223 DA TROT CO DON (THANH HA & DINH THONG)
594 -LANG VAN CD - 223 DA TROT CO DON (THANH HA & DINH THONG) 2
595- LANG VAN CD - 225 TRON KIEP CO DON (NGUYEN HUNG)
596 -LANG VAN CD - 227 GOLDEN EYES (NHIEU CA SI)
597- LANG VAN CD - 228 DEN DAY THI O LAI DAY (NHIEU CA SI)
598 -LANG VAN CD - 228 DEN DAY THI O LAI DAY (NHIEU CA SI) 2
599 -LANG VAN CD - 230 DA VANG TREN XU TRANG (NHIEU CA SI)
600- LANG VAN CD - 231 CON MAI NHUNG KHUC TINH CA (PHUONG DUNG)
601 -LANG VAN CD - 232 TINH CA TAN CO 5 (NHIEU NGHE SI)
602- LANG VAN CD - 233 TINH KHUC NHAT DANG HUY(TAC GIA)
603 -LANG VAN CD - 234 DEM NAY AI DUA EM VE (DA NHAT YEN)
604 -LANG VAN CD - 236 BUC TRANH QUE (MY HUYEN)
605 -LANG VAN CD - 237 DON XUAN (NHIEU CA SI)
606- LANG VAN CD - 238 RONG CHOI DEM GIAO THUA (NHIEU CA SI)
607- LANG VAN CD - 240 HONG LAI TINH DAU (VU KHANH & Y LAN)
608-LANG VAN CD - 245 UOT MI (DA NHAT YEN 2)
609-LANG VAN CD - 246 DAU XOT LY CHIM QUYEN (THANH TUYEN)
610 -LANG VAN CD - 247 RIGHT IN THE NIGHT (DA NHAT YEN)
611- LANG VAN CD - 250 LO MAI DOI CHIA CACH (HUONG LAN & VU LINH)
612 -LANG VAN CD - 251 NHU GIAC CHIEM BAO (HAI PHONG)
613 -LANG VAN CD - 253 TOC GIO THOI BAY (YEN KHOA 1)
614- LANG VAN CD - 254 TINH EM TRAO ANH (DA NHAT YEN)
615 -LANG VAN CD - 255 CHIEU XUAN (NHIEU NGHE SI)
616 -LANG VAN CD - 257 GIONG CA DI VANG (CHE LINH 2)
617 -LANG VAN CD - 258 SAO LONG CON THUONG (YEN KHOA 3)
618- LANG VAN CD - 259 CHIM SAO NGAY XUA (YEN KHOA 4)
619 -LANG VAN CD - 260 TINH XA KHUAT (NHAT DANG HUY & LA SUONG SUONG)
620- LANG VAN CD - 261 CAU CHUYEN DAU NAM YEN KHOA 2)
621- LANG VAN CD - 263 KHUNG TROI TUOI MONG (YEN KHOA 5)
622- LANG VAN CD - 264 MUA TREN CANH HONG (TUAN VU & YEN KHOA)
623- LANG VAN CD - 265 SA MUA GIONG (YEN KHOA)
624- LANG VAN CD - 268 THE RAIN (DA NHAT YEN)
625- LANG VAN CD - 274 SONG VE DAU (VAN KHANH)
626- LANG VAN CD - 278 LE LOI (YEN KHOA 8)
627 -LANG VAN CD - 283 THE BEST OF CHE LINH 2001
628- LANG VAN CD - 287 GUI SAU VE DAU (YEN KHOA & TAN DUC)
629- LANG VAN CD - 292 CANH CONG RAU DANG (YEN KHOA 2)
630- LANG VAN CD - 293 LOI TO TINH DE THUONG (YEN KHOA)
631 -LANG VAN CD - 294 XA TIM HA MUA (YEN KHOA 14)
632 -LANG VAN CD - 295 CA KHUC MOT THOI VANG BONG (SY PHU)
633- LANG VAN CD - 296 36 NAM TIENG HAT GUI NGUOI (THANH TUYEN)
634- LANG VAN CD - 303 HALF MOON DREAM 2 (PIANO SOLOS)
635- LANG VAN CD - 306 BOI BAC (TUAN DUC)
636- LANG VAN CD - 307 EM CU DI (DA NHAT YEN & XUAN PHU)
637- LANG VAN CD - 308 NET CA TRU NGAY XUAN (NHIEU NGHE SI)
638- LANG VAN CD - 309 HOA TIM MUA XUAN (NHIEU CA SI)
639 -LANG VAN CD - 310 THANG TAM MUA MAY (NHIEU NGHE SI)
640- LANG VAN CD - 313 MAI VAN CON XUAN
641- LANG VAN CD - 314 NGAY XUAN VUI CUOI (NHIEU NGHE SI)
642- LANG VAN CD - 316 TINH DAI KHO (NHIEU NGHE SI)
643 -LANG VAN CD - 326 MOT THOANG DUYEN QUE-NGOC HUYEN
644 -LANG VAN CD - 327 MERRY CHRISTMAS CD1
645 -LANG VAN CD - 327 MERRY CHRISTMAS CD2
646 -LANG VAN CD - 327 MERRY CHRISTMAS CD3
647- LANG VAN CD - 328 TIEN CHIEN BAT HU CD1
648- LANG VAN CD - 328 TIEN CHIEN BAT HU CD2
649- LANG VAN CD - 328 TIEN CHIEN BAT HU CD3
650- LANG VAN CD - 328 TIEN CHIEN BAT HU CD4
651 - XIN ANH GIU TRON TINH QUE [THE BEST OF DUY KHANH] CD1
652 - XIN ANH GIU TRON TINH QUE [THE BEST OF DUY KHANH] CD2
653 - XIN ANH GIU TRON TINH QUE [THE BEST OF DUY KHANH] CD3
654 -XIN ANH GIU TRON TINH QUE [THE BEST OF DUY KHANH] CD4
655 -LANG VAN CD - 337 TINH KHUC TRAN THIEN THANH CD1
656- LANG VAN CD - 337 TINH KHUC TRAN THIEN THANH CD2
657 -LANG VAN CD - 337 TINH KHUC TRAN THIEN THANH CD3
658 -LANG VAN CD - 337 TINH KHUC TRAN THIEN THANH CD4
659 -LANG VAN CD - 339 XUAN CD1
660 -LANG VAN CD - 339 XUAN CD2
661 -LANG VAN CD - 339 XUAN CD3
662 -LANG VAN CD - 341 CHUYEN DO VI TUYEN [GIAO LINH] CD1
663 -LANG VAN CD - 341 CHUYEN DO VI TUYEN [GIAO LINH] CD2
664- LANG VAN CD - 341 CHUYEN DO VI TUYEN [GIAO LINH] CD3
665 -LANG VAN CD - 341 CHUYEN DO VI TUYEN [GIAO LINH] CD4
666- LANG VAN CD - 343 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 1
667 -LANG VAN CD - 344 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 2
668- LANG VAN CD - 345 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 3
669- LANG VAN CD - 346 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 4
670- LANG VAN CD - 347 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 5
671- LANG VAN CD - 348 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 6
672 -LANG VAN CD - 349 CON CO BE BE [BE XUAN MAI] 7
673 -LANG VAN CD - 350 TIENG HAT LE THU & SY PHU
674 -LANG VAN CD - 352 HAT CHO NGUOI TINH PHU [CHE LINH[ CD1
675 -LANG VAN CD - 352 HAT CHO NGUOI TINH PHU [CHE LINH[[WAV]CD2
676 -LANG VAN CD - 352 HAT CHO NGUOI TINH PHU [CHE LINH[[WAV]CD3
677- LANG VAN CD - 352 HAT CHO NGUOI TINH PHU [CHE LINH[[WAV]CD4
678 -LANG VAN CD - 356 LOI SAM HOI [DUY MANH 2]
679 -LANG VAN CD - 357 DON XUAN TRONG TINH YEU
680 -LANG VAN CD - 358 KHUC TINH XUAN (NHIEU NGHE SI)
681 -LANG VAN CD - 359 ANG MAY BUON [CAM LY 9]
682 -LANG VAN CD - 361 EM NHU NANG XUAN [NHIEU NGHE SI]
683 -LANG VAN CD - 363 EM SE QUEN DEM CO MUA ROI [CAM LY]
684 -LANG VAN CD - 364 GIA TU [QUOC DAI]
685 -LANG VAN CD - 370 HANH PHUC DAU XUAN
686 -LANG VAN CD - 373 CON DUONG TINH TA DI [TK PHAM DUY]
687 -LANG VAN CD - 374 DOI CHO NHUNG MUA DONG [CAM LY 11]
688 -LANG VAN CD - 386 MAT NHAU ROI NHO NGUOI YEU [CAM LY & QUOC DAI)
689 -LANG VAN CD - 395 LINDA PLATINUM [LINDA TRANG DAI]
690-TRUONG VU - NGHÈO
691 -DAN KIM VOL.01 - NOI EM CHO ANH (WAV)
692 -DAN KIM VOL.02 - TINH XUA (2015) [WAV
693-HÒA TẤU- CHIA TAY CHIEU DONG TOP HITS 67 (2015)
694- BAO KHÁNH - CÚC TÀN VÌ AI
695 -PHI NHUNG MANH QUYNH - CAN NHA MAU TIM
696 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 2 - FEELINGS
697 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 3 - ROCK YOUR BABY
698 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 5 - CHANSON DAMOUR
699 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 6 - DAY BY DAY
700 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 7 - HOW DEEP IS YOUR LOVE
701 -ALBUM PAUL MAURIAT DISK 8 - THE MORNING AFTER
702 ALBUM PAUL MAURIAT DISK 9 - LIVE IN TOKYO
703 - ANNE-SOPHIE MUTTER - 2008 - BACH, VIOLIN CONCERTOS; GUBAIDULINA, IN TEMPUS