BANG TRA REMOTE

STT

MODEL

MODEL MÁY ĐIỀU KHIỂN

HINH REMOTE

1

RC-527S

FR-SX9A

FR-SX7A

FR-X9A

FR-S7GX

FR-S9GX

FR-SX7

FR-X7A-  FR-155GX

2

RC-465S

FR-X7

FR-X9

FR-S9GX

FR-SX7

V3 (KHONG CO TONE

V5 (KHONG CO TONE)

V7 (KHONG CO TONE)

V77 (KHONG CO TONE)

3

RC-634S

FR - T1

4

RC-659S

FR-N7X, FR-N9X, FR-N7TX, FR-N9TX

5

RC-MO100J

SG55MD

SH-3MDRXD

TM-733

SH3MD

SH-3MD

RXD-SH3MD

RD-ES3MD

RD-ESA5MD

U300

 

 

 

6

 

 

 

RM-SEMXX1

MX-X1

 

7

 

 

RC-918

D-MS3

8

RC-953

D-MA3

ME33

 

9

CU-SX144

X-RMX99

X-RMX9

X-RMX5

10

RC-954


D-MS5DV

D-MS777DV

11

RC-1012

D-MX3MD

D-MX33MD

D-MG33

D-MG35LT

12

RAK-SC972WK

SC-PM35MD

13

RC-8AT01

CSD-MD3

14

EUR646902

SC-PM70MD

15

N2QAJB000129

SC-PM170SD

16

SONY MRT C70


RM D75

17

RM-SUXF70MD-W

UX-F70MD

UX-F50MD

18

RAK-SCA01WH

SA-PM50MD

SA-PM77MD

SA-PM37MD

SA-PM27MD

19

RC-MO303J

SJ-3MD

20

RM-SXV030D

XV-Q20

21

RC-MO309

ES-9DVD

22

AXD7264

XV-DV55

23

RX-1001VBK

RXQ1001

24

RM-SNSX77WMD

NS-X77WMD

25

AXD 7260 PIONEER

Pioneer x MDX-717

26

RM-SCR55 SONY

KHIỂN DÒNG MINI HIFI

 

HCD - HX7

 

CMT - HX7BT

27

MD-F220 SHARP

KHIỂN DÒNG BOMBOX SHARP

28

RC-989 DENON

KHIỂN DÀN DENON 5.1

 

AVC 330

 

DHT - M370

 

DHT- M330

29

SONY RM SCP33

CMT CP33MD

CMT CP37MD

CMT 100

CMT 333NT

MD 333

MD 373

MD 77

MD 99

MD 777

MD 888

MD 717

MD 919

 

 

30

SONY RM MS3

SONY CMT M3

31

RC 849S

ONKYO CR 555(S)

32

RC 846

DENON UD M3

33

RM D991

SONY CDP X303ES

KHIỂN ĐƯỢC NHIỀU CD SONY

34

RM RXQW50

VICTOR RC QW50

35

RC 885

DENON PMA 1500R

36

RC63CD

MODEL NÀY ĐIỀU KHIỂN CÁC DÒNG

 

MARANTZ RC63CD

 

MARANTZ RC48CD

 

MARANTZ CD60, CD63SE, CD67SE

37

RAK RX316W

 

 

 

MODEL NÀY ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CÁC DÒNG

 

PANASONIC RX DT707

38

YAMAHA CDX3

YAMAHA CDX3

39

AIWA RC T511

NSX 999

40

RC 251

 

 

MODEL NÀY ĐIỀU KHIỂN CÁC DÒNG

 

DENON DCD 1510

 

DENON DCD 1610

RM D75​