MODEL: RC-465S

MODEL: RC-465S

120,000₫

Mô tả

NODEL NÀY ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CÁC DÒNG

 FR-X7

FR-X9

FR-S9GX

FR-SX7

V3 (KHONG CO TONE)

V5 (KHONG CO TONE)

V7 (KHONG CO TONE)

V77 (KHONG CO TONE)

Bình luận

Sản phẩm khác

120,000₫

AIWA RC T511

by AIWA

120,000₫

AXD 7260 PIONEER

by PIONEER

120,000₫

MD-F220 SHARP

by SHARP

120,000₫

MODEL : RC-M0100J

by KENWOOD

120,000₫

MODEL CDX3

by YAMAHA

120,000₫

MODEL RAK RX316W

by PANASONIC

120,000₫

MODEL RC 251

by DENON

120,000₫

MODEL RC 846

by DENON

120,000₫

MODEL RC 849S

by ONKYO

120,000₫

MODEL RC 885

by DENON

120,000₫

MODEL RC63CD

by Marant

120,000₫

MODEL RM D991

by SONY