SHARP SD-CX9-H

SHARP SD-CX9-H

500,000₫

Mô tả

MODEL SHARP SD-CX9-H

LOA SẢN XUẤT Ở MALAYSIA

BASS 10 CM

TREB 2 CM

TRỞ KHÁNG 4 OHM THẬT CHI TIẾT PHÙ HỢP GHÉP DÀN VÀ AMP

CÔNG SUẤT 40W

LOA MẤT LƯỚI

NGHE NHẠC VÀNG CHI TIẾT VÌ TRỞ KHÁNG THẤP

Bình luận

Sản phẩm khác

0₫

1047.CHẾ LINH CƯỜI - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1046. CHẾ LINH 2 - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1045. CHẾ LINH - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1044. CHẾ LINH - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1043. CHẾ LINH 3 - CD PRE 75

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1042. THANH TUYỀN 4 - CD PRE 75

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1041. THANH TUYỀN 2 - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1040.THANH TUYỀN 1 - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1039. THANH TUYỀN 3 - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1038. THANH THÚY - CD PRE 75

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1037. THANH THÚY - CD PRE 75

by CD-R Audio Phono Mitsubishi

0₫

1036. THANH THÚY - CD PRE 75 ( 2 CD )

by CD-R Audio Phono Mitsubishi